Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2015

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều


CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập