Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản cải cách hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 369 items in 19 pages
2641/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên bản 2.0
28/09/2020
339/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng ...
22/09/2020
112/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
18/09/2020
5479/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Cải cách hành chính Về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
18/09/2020
107/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ...
14/09/2020
108/2020/NĐ-CP Chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn ...
14/09/2020
1826/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Công văn mở lớp 3 và lớp 4
11/09/2020
1825/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Công văn mở lớp 1 và lớp 2
11/09/2020
DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính DANH SÁCH LỚP BỒI DƯỠNG CCHC
11/09/2020
106/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
10/09/2020
2391/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Quảng Nam năm 2019
31/08/2020
2307/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định Ban hành đề án kiểm soát TTHC ngoài thủ tục hành chính đã thực hiện theo cơ chế một cửa
21/08/2020
2128/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính trong năm 2019
04/08/2020
101/KH-UBND UBND Huyện Nông Sơn Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện năm 2020
03/08/2020
4285/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Công nghệ thông tin Triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia
29/07/2020
4248/UBND-KGVX UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Công nghệ thông tin Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch bệnh Covid -19
28/07/2020
4055/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Quảng Nam năm 2020
20/07/2020
4054/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Công nghệ thông tin Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
20/07/2020
4054/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Cải cách hành chính Phụ lục Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020
20/07/2020
3937/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Cải cách hành chính Về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia
15/07/2020

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập