Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản cải cách hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 337 items in 17 pages
1757/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020
01/07/2020
1745/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC được ban hành mới trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản ...
30/06/2020
1726/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bải bõ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
29/06/2020
1704/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
24/06/2020
232/TB-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá các Chỉ số: PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX và công bố kết quả ...
23/06/2020
/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Cải cách hành chính Báo cáo phân tích Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 của các Sở, Ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân 18 huyện, thị xã, thành ...
16/06/2020
203/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Chỉ đạo, điều hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
10/06/2020
1535/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
05/06/2020
1464/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
01/06/2020
1450/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị của Sở Thông tin và Truyền thông
29/05/2020
195/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố ...
29/05/2020
2873/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Thủ tục hành chính V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên cổng dịch vụ công quốc gia
28/05/2020
1446/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội
28/05/2020
1430/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và phạm vi chức năng quản lý của Thanh ...
27/05/2020
1425/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao độngh - Thương binh và ...
27/05/2020
1107/BC-SNV Sở nội vụ Báo cáo Cải cách hành chính Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 tỉnh Quảng Nam
26/05/2020
1366/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/05/2020
814/VPUBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Thủ tục hành chính V/v đôn đốc, hướng dẫn nhiệm vụ cập nhập CSDL quốc gia về TTHC, xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp và cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến
21/05/2020
2559/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
11/05/2020
1273/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đính ...
11/05/2020

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập