Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Ban QL Khu KTM Chu Lai

  1  Minh Trần Thị Thu Minh
Phó Chánh Văn phòng
0905.073775
0235.3811907

dieulinhkcn@gmail.com
  2 Thuận Nguyễn Chính Thuận
Chuyên viên
0905.576.818
0235.3811907

nguyenchinhthuan@gmail.com

Bảo hiểm xã hội tỉnh

  3 Thu Châu Quang Thu
Trưởng phòng  4 Trung Phan Thanh Trung
Chuyên viênCông an Tỉnh

  5 Nhất Lê Văn Duy Nhất
Chuyên viêncchcconganquangnam@gmail.com

Cục Hải quan

  6 Tuyết Phan Thị Ánh Tuyết
Chuyên viêntuyetphanqth@gmail.com

Cục Thuế tỉnh

  7 Dũng Hồ Văn Dũng
Phó Trưởng phòng  8 Chi Nguyễn Thị Kim Chi
Chuyên viên  9 Vi Đinh Thị Vi
Chuyên viêndtvi.qna@gdt.gov.vn

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

  10 Hương Cao Thị Lan Hương
Phó Trưởng phòngHải Quan tỉnh Quảng Nam

  11 Phúc Nguyễn Đăng Bảo Phúc
Công chứcKho bạc nhà nước

  12 Oanh Nguyễn Thị Mỹ Oanh
Chuyên viênoanhntm@vst.gov.vn

Sở Công Thương

  13 Quý Nguyễn Thị Thu Quý
Phó Chánh Văn phòng
0915.324.052
0235.3852.907

thuquyct@gmail.com
  14 Bình Mai Thị Thanh Bình
Chánh Văn phòng
0984. 423.981
0235.385.2641

maithanhbinh1603@gmail.com

Sở Giáo dục và Đào tạo

  15 Hưng Hồ Văn Hưng
Phó Chánh Văn phòng PT
0905.731.282
0235.3508.979

hvhung1965@gmail.com
  16 Vinh Huỳnh Thị Vinh
Chuyên viên
0914.901.957
0235.3812.550

huynhvinhsnv@gmail.com

Sở Giao thông - Vận tải

  17 Ánh Huỳnh Thị Ngọc Ánh
Phó Chánh Văn phòng
0982.811.425
0235.3852.372

anh568@gmail.com
  18  Vân Trần Thị Phi Vân
Chuyên viên
0964.494.779
0235.3852.372

sgtvtquangnam@gmail.com
  19 Vân Trần Thị Phi Vân
Chuyên viênsgtvtquangnam@gmail.com

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Showing 1 of 2 items. Group continues on the next page.)

  20  Quang Phan Trọng Quang
Chánh Văn phòng
0903.594.977
0235.3810.395

quangdpiqn@gmail.com

Công chức chuyên trách CCHC

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập