Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chỉ số hài lòng CCHC

Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
Quyết định về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11/05/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đính kèm Báo cáo Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2019)
Công văn hướng dẫn cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS)
Quyết định công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2018
Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng năm 2019 của tỉnh Quảng Nam
Chỉ số hài lòng của người dân: Thước đo hiệu quả cải cách hành chính
Không chỉ tập trung hoàn thiện bộ máy tổ chức và cải cách công vụ, công chức, thời gian qua NHNN còn tập trung vào việc xây dựng thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và DN tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chính sách.
Chuẩn bị đo lường chỉ số hài lòng của người dân
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện tiến hành đo lường chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2015 trong tháng 7, 8 và công bố kết quả ngay trong tháng 10/2015.

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập