Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Kết quả kiểm tra CCHC

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2014
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2013
Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính thường xuyên năm 2015
Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính...
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính- kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 16/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015; Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015; Thông tư 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ...
Đề cương kiểm tra công tác cải cách hành chính - kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Tin mới

Tin đọc nhiều

 
CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập