Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Mô hình, sáng kiến, giải pháp

Hoàn thành công tác đào tạo 500 cán bộ nguồn chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016
Ban hành Chương trình trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Tạo niềm tin giữa nhân dân và chính quyền;
Công khai số điện thoại của lãnh đạo TP.Tam Kỳ
Quảng Nam ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”
Quảng Nam họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử
Chính thức thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN
Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015

Tin mới

Tin đọc nhiều

 
CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập