Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"

UBND xã Quế Thọ ra mắt mô hình “Hỏi đáp thủ tục hành chính tại xã” gắn với việc “trao giấy Chứng nhận đăng ký kết hôn”

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc;...

Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch 1148/KH-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia...

Thành phố Hội An triển khai tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hội An

Thực hiện Kế hoạch số 1093/KH-UBND ngày 15/5/2022 của UBND thành phố về việc triển khai tập huấn sử dụng hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Hội An năm 2023, UBND thành phố phối hợp...

Hiệp Đức tổ chức họp giao ban nghe tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 15/5/2023, UBND huyện tổ chức cuộc họp nghe tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06, Cải cách hành chính và Chuyển đổi số (tháng 5 năm 2023) trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư...

Thành phố Hội An công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Hội An và Trung tâm Phát triển quỹ đất – quỹ nhà thành phố Hội An

Chiều ngày 12/5/2023 UBND thành phố Tổ chức Công bố Quyết định thành lập Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất - quỹ nhà và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm...

Quế Sơn tập trung cải cách hành chính

Những năm qua, huyện Quế Sơn đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả lĩnh vực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

UBND THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHỈ SỐ CCHC NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẢI THIỆN CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Thực hiện Chương trình công tác của UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố, ngày 08/5/2023 UBND thành phố tổ chức cuộc họp các cơ quan, đơn vị phụ trách các lĩnh vực của công tác cải...

ĐẠI LỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Sáng ngày 27/4, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đối số (CCHC, CĐS) và Đề án 06 cấp huyện năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị...

UBND huyện Hiệp Đức triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính và Đề án 06 trên địa bàn huyện

Sáng ngày 03/4, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022;...

Quế Sơn hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính và sơ kết đợt phát động thi đua cao điểm giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến năm 2022

Sáng ngày 05/5/2023, UBND huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và sơ kết đợt phát động thi đua cao điểm giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến năm 2022. Đồng chí...

Tin tức ngành, địa phương

UBND xã Quế Thọ ra mắt mô hình “Hỏi đáp thủ tục hành chính tại xã” gắn với việc “trao giấy Chứng nhận...
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới phương thức, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc;...

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập