Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 62 items in 4 pages
339/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng ...
22/09/2020
112/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
18/09/2020
107/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ...
14/09/2020
108/2020/NĐ-CP Chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn ...
14/09/2020
106/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
10/09/2020
5480/VPCP-KSTT Văn phòng chính phủ Công văn Thủ tục hành chính Về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia
07/07/2020
99/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Cải cách hành chính Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp nhà nước theo ngành, lĩnh vực
24/06/2020
203/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Chỉ đạo, điều hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
10/06/2020
195/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố ...
29/05/2020
47/2020/NDD-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính Nghị định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
09/04/2020
45/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Chỉ đạo, điều hành Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
08/04/2020
Thư ngõ Văn phòng chính phủ Khác Chỉ đạo, điều hành Thư ngõ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia
03/04/2020
139/TB-VPCP Văn phòng chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại HN trực tuyến UBQG về Chính phủ điện tử với BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12-2-2020
03/04/2020
243/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
03/04/2020
Phụ lục 243/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Chỉ đạo, điều hành Phụ lục Quyết định ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020
03/04/2020
458/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định phê duyệt Đề án "lưu trữ tài liệu điện tử" của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025
03/04/2020
415/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định kiên toàn BCĐ TW về cải cách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công
25/03/2020
411/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia
24/03/2020
194/QĐ-UBQGCPĐT Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử năm 2020
23/03/2020
169/QĐ-BCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ
11/03/2020

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập