Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 87 items in 5 pages
42/QĐ-BCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCĐCCHC
06/04/2022
9318/VPCP-KSTT Chính phủ Công văn Cải cách hành chính V/v hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
21/12/2021
6056/BNV-CCHC Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Về việc điều tra XHH đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021
29/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 1_Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 2_Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
25/VPBCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Công văn Cải cách hành chính Về việc cung cấp thông tin CBCC nhận bản tin điện tử CCHC
08/10/2021
4566/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
17/09/2021
4566/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 1_Về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
17/09/2021
4566/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 2_Về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
17/09/2021
862/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Quyết định điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục ...
17/08/2021
76/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Cải cách hành chính Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
15/07/2021
516/TTg-KSTT Thủ Tướng chính phủ Công văn Công nghệ thông tin Về việc thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
22/04/2021
40/QĐ-BCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Cải cách hành chính QUyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ
29/03/2021
433/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng triển khai Đề án hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân đối với ...
28/03/2021
433/QĐ-BNV (phụ lục) UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Phụ lục Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng triển khai Đề án hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá CCHC và đo lường sự hài lòng của người dân ...
28/03/2021
468/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Một cửa Đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
27/03/2021
406/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định Cải cách hành chính Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021
22/03/2021
BC-CP Chính phủ Báo cáo Cải cách hành chính Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021 - 2030
18/03/2021
17/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số CCHC năm 2020 của các bộ, cơ quan nganh bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
07/01/2021

Tin mới

Tin đọc nhiều


CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập