Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản Tỉnh ủy, UBND tỉnh

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 208 items in 11 pages
1757/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020
01/07/2020
1745/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC được ban hành mới trong lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản ...
30/06/2020
1726/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và bị bải bõ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
29/06/2020
1704/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
24/06/2020
232/TB-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Thông báo Cải cách hành chính Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá các Chỉ số: PAPI, PAR INDEX, ICT INDEX và công bố kết quả ...
23/06/2020
1535/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC bổ sung mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
05/06/2020
1464/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện cải cách hành chính
01/06/2020
1450/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vị của Sở Thông tin và Truyền thông
29/05/2020
2873/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Thủ tục hành chính V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên cổng dịch vụ công quốc gia
28/05/2020
1446/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội
28/05/2020
1430/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và phạm vi chức năng quản lý của Thanh ...
27/05/2020
1425/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao độngh - Thương binh và ...
27/05/2020
814/VPUBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Thủ tục hành chính V/v đôn đốc, hướng dẫn nhiệm vụ cập nhập CSDL quốc gia về TTHC, xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp và cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến
21/05/2020
1366/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
21/05/2020
1273/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 (Đính ...
11/05/2020
2559/KH-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020
11/05/2020
1217/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Chỉ đạo, điều hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Nam
04/05/2020
2124/UBND-NC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Chỉ đạo, điều hành Về việc đổi mới phương pháp làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh
17/04/2020
12/CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Chỉ đạo, điều hành Chỉ thị về tăng cường khai thác, sử dụng Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên địa ...
17/04/2020
1968/UBND-KSTTHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Chỉ đạo, điều hành V/v tích hợp cung cấp DCVTT, tập trung UDCNTT trong giải quyết công việc, TTHC thời kỳ COVID-19 trên Cổng dịch vụ công
10/04/2020

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập