Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Tên Video
No records to display.

Chỉ số CCHC (PARI)

Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh
Báo cáo chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018
Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2017
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2016
Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Sẽ xác định chỉ số cải cách hành chính của bộ, địa phương
Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang tiến hành xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, ngành và địa phương. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc đổi mới công tác quản lý theo dõi, đánh giá để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020.
CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (PAR INDEX)
PAR INDEX 2013 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tin mới

Tin đọc nhiều

 
CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập