Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chỉ số CCHC (PARI)

Báo cáo phân tích chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Báo cáo phân tích chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh
Báo cáo chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018
Báo cáo Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2017
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh năm 2016
Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập