Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Quảng Nam: đẩy nhanh cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký văn bản số 5479/UBND-KSTTHC ngày 18/9/2020 để chỉ đạo các đơn vị, địa phương cùng Sở Thông tin và Truyền thông đẩy nhanh cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4, triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay, tỉ lệ DVC trực tuyến bình quân cả nước chỉ đạt mức dưới 18%, trong đó, tỉ lệ này tại tỉnh Quảng Nam là khoảng 12,73% vẫn còn khá xa để đạt mục tiêu đạt 30% DVC trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020 (theo Nghị quyết số 17/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ). Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu này, UBND tỉnh đã yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương triển khai quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành công việc trung ương giao, cụ thể:

          Đối với các sở, ngành trong tháng 9/2020 phải tiến hành rà soát, đăng ký ngay chỉ tiêu 30% DVC mức độ 4 để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trình phê duyệt, triển khai thực hiện. Một số nhiệm vụ cụ thể giao cho sở, ngành: Công Thương tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại, trước ngày 15/10/2020; Lao động, Thương binh - Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kết nối hệ thống để tích hợp và triển khai cung cấp dịch vụ “Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động” trên Cổng DVC quốc gia, trước ngày 15/10/2020; Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp với cán bộ, công chức biệt phái tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến giải quyết công việc, nghiên cứu, tham mưu để giao chỉ tiêu tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 …

Đối với Thông tin và Truyền thông ngoài những nhiệm vụ chung, ngay trong tháng 10/2020 cần hoàn thành các nhiệm vụ: xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh và kết nối với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên quy mô toàn quốc, tạo điều kiện triển khai DVC trực tuyến mức độ cao; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) từ Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh với Cổng DVC quốc gia theo Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 Thủ tướng Chính phủ; tham mưu UBND tỉnh kế hoạch truyền thông, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến…, thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị trực thuộc để tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai thực hiện.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Chi tiết văn bản tại đây: CV 5479

Nguồn tin: vpubnd.quangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập