z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ông: Phan Văn Chín
Chức vụ công tác: Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên
Chức vụ cải cách hành chính: Thành viên Tổ giúp việc

DANH SÁCH TỔ GIÚP VIỆC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ông: Phan Văn Chín
Chức vụ công tác: Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên
Chức vụ cải cách hành chính: Thành viên Tổ giúp việc

Ban chỉ đạo CCHC và tổ thư ký

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al