Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Mô hình, sáng kiến, giải pháp

Quyết định ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh ban hành Công văn chỉ đạo áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 6137/UBND-KSTTHC về việc áp dụng, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính.
Hoàn thành công tác đào tạo 500 cán bộ nguồn chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2016
Ban hành Chương trình trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020
Tạo niềm tin giữa nhân dân và chính quyền;
Công khai số điện thoại của lãnh đạo TP.Tam Kỳ
Quảng Nam ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về Chính phủ điện tử
Đổi mới tư duy từ “nền hành chính quản lý” sang “nền hành chính phục vụ”
Quảng Nam họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
Chỉ thị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập