z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản ngành, địa phương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 106 items in 6 pages
91/TB-SVHTTDL Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thông báo Cải cách hành chính Thông báo về việc triển khai sử dụng DVC trực tuyến mức độ 4
25/11/2021
377/BC-TTPVHCC Đơn vị khác Báo cáo Thủ tục hành chính Báo cáo tình hình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ HCC Quảng Nam tháng 11
23/11/2021
2011/BHXH-TCCB Đơn vị khác Công văn Cải cách hành chính Về việc hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021
18/11/2021
211/KH-UBND Địa phương Kế hoạch Cải cách hành chính Kế hoạch kiểm tra thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC năm 2021 của UBND huyện Bắc Trà My
28/10/2021
760/BC-BDT Ban Dân tộc tỉnh Báo cáo Cải cách hành chính Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC và kiểm soát TTHC tại Ban Dân tộc tỉnh
22/10/2021
2277/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính V/v phối hợp lập danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2021
18/10/2021
178/SNV-CCHC UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020
21/01/2021
178/SNV-CCHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Chỉ đạo, điều hành Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở Tài chính)
21/01/2021
178/SNV-CCHC UBND tỉnh Quảng Nam Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (VPUBND tỉnh)
21/01/2021
178/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở Nội vụ)
21/01/2021
178/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở Khoa học Công nghệ)
21/01/2021
178/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở TTTT)
21/01/2021
178/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở Tư pháp)
21/01/2021
178/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phối hợp triển khai chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2020 (Sở Kế hoạch và Đầu tư)
21/01/2021
2744/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020
31/12/2020
PL1 2744/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2020
31/12/2020
PL2 2744/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC các huyện, thị xã, thành phố
31/12/2020
PL3 2744/SNV-CCHC Sở nội vụ Công văn Cải cách hành chính Hướng dẫn chấm điểm Chỉ số CCHC các cơ quan ngành dọc
31/12/2020
6602/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Duy Xuyên
30/11/2020
6481/QĐ-UBND UBND huyện Duy Xuyên Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Duy Xuyên
18/11/2020

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net