Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chỉ số CCHC (PARI)

Chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban, ngành năm 2023
Báo cáo phân tích Chỉ số PARINDEX cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh Quảng Nam
Quyết định công bố Chỉ số CCHC năm 2022
Quyết định công bố chỉ số CCHC năm 2021
Báo cáo phân tích chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Báo cáo phân tích chỉ số CCHC các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập