z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Ban Dân tộc tỉnh

  1 Mai A Lăng Mai
Trưởng ban
0901 122 433


maial@quangnam.gov.vn
  2 Tấn Lê Ngọc Tấn
Chuyên viên
0986 900 777


tanln1@quangnam.gov.vn

Ban QL Khu KTM Chu Lai

  3  Minh Trần Thị Thu Minh
Phó Chánh Văn phòng
0905.073775
0235.3811907

dieulinhkcn@gmail.com
  4 Thuận Nguyễn Chính Thuận
Chuyên viên
0905.576.818
0235.3811907

nguyenchinhthuan@gmail.com

Bảo hiểm xã hội tỉnh

  5 Danh Nguyễn Thanh Danh
Giám đốc
0983.137.616


danhnt@quangnam.vss.gov.vn
  6 Dũng Nguyễn Anh Dũng
Nhân viên
0975.759.790


dungna@quangnam.vss.gov.vn

BQL dự án đầu tư xây dựng

  7 Hà Phan Thị Hà
Phó Giám đốc
0962112147


hapt585@gmail.com, hapt5@quangnam.gov.vn
  8 Viên Nguyễn Lê Viên
Chánh Văn phòng
0987091109


nguyenlevien@gmail.com, viennl@quangnam.gov.vn
  9 Chinh Nguyễn Ngọc Chinh
Chuyên viên
0914281289


chinnguyennc@gmail.com, chinhnn@quangnam.gov.vn

Công an Tỉnh

  10 Nhất Lê Văn Duy Nhất
Chuyên viêncchcconganquangnam@gmail.com

Cục Thuế tỉnh

  11 Bốn Ngô Bốn
Cục trưởng
0913481543


nbon.qna@gdt.gov.vn
  12 Hải Nguyễn Xuân Hải
Chánh Văn phòng
0914076507


nxhaiqna@gdt.gov.vn
  13 Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh
Chuyên viên
0983906995


ntkoanh1.qna@gdt.gov.vn, vanphong.qna@gdt.gov.vn

Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

  14 Ánh Trần Đình Ánh
Phó Giám đốc
0905137615


trandinhanhqrt@gmail.com
  15 Phát Phạm Văn Phát
Phó Trưởng phòng
0913499677


phatkt@qrt.com.vn

Hải Quan tỉnh Quảng Nam

  16 Dũng Đặng Thanh Dũng
Phó Cục trưởng
0912.382.218


dangthanhdungtcqh@gmail.com; dungdt4@customs.gov.v
  17 Tuyết Phan Thị Ánh Tuyết
Công chức
0935.813.307


tuyetphanqth@gmail.com; tuyetpta2@customs@.gov.vn

Kho bạc nhà nước

  18 Oanh Nguyễn Thị Mỹ Oanh
Chuyên viênoanhntm@vst.gov.vn

Sở Công Thương

  19 Dự Đặng Bá Dự
Giám đốc
0905.666999


dudb@quangnam.gov.vn
  20 Quý Nguyễn Thị Thu Quý
Phó Chánh Văn phòng
0915.324.052
0235.3852.907

thuquyct@gmail.com

Công chức chuyên trách CCHC

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net