Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản Trung ương

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 98 items in 5 pages
01/2023/TT-VPCP Văn phòng chính phủ Thông tư Cải cách hành chính Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên ...
05/04/2023
17/QĐ-UBQGCĐS Bộ thông tin và truyền thông Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
04/04/2023
13/QĐ-BCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động của BCĐCCHC của Chính phủ
08/03/2023
05/CT-TTg Thủ Tướng chính phủ Chỉ thị Cải cách hành chính Chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn ...
23/02/2023
06/2023/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Cải cách hành chính nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
21/02/2023
82/QĐ-BNV Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023
15/02/2023
876/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 ...
10/11/2022
131/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Cải cách hành chính Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
06/10/2022
42/2022/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Công nghệ thông tin Nghị định quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
24/06/2022
765/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực nội vụ
23/06/2022
766/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian ...
23/06/2022
42/QĐ-BCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Quyết định Cải cách hành chính Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BCĐCCHC
06/04/2022
9318/VPCP-KSTT Chính phủ Công văn Cải cách hành chính V/v hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
21/12/2021
6056/BNV-CCHC Bộ nội vụ Quyết định Cải cách hành chính Về việc điều tra XHH đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021
29/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 1_Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
5628/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 2_Kết quả về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
09/11/2021
25/VPBCĐCCHC Ban chỉ đạo CCHC Công văn Cải cách hành chính Về việc cung cấp thông tin CBCC nhận bản tin điện tử CCHC
08/10/2021
4566/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
17/09/2021
4566/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính Phụ lục 1_Về việc thử nghiệm hệ thống ứng dụng CNTT đánh giá CCHC, đo lường sự hài lòng của người dân
17/09/2021

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập