z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chuyên mục góp ý Đề án, dự án, văn bản

STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
No Records to display
STTTiêu đề Văn bảnNgày đăngBắt đầuHết hạn
First Page Previous Page
12
Next Page Last Page
Page:of 2 GoPage size:
1 Dự thảo Kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI 24/04/2023 24/04/2023 05/05/2023
2 Góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 23/07/2021 27/07/2021 13/08/2021
3 Dự thảo: Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Quảng Nam năm 2020 và những năm tiếp theo 10/06/2021 10/06/2021 18/06/2021
4 Góp ý dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 20/05/2021 20/05/2021 18/06/2021
5 Dự thảo Phụ lục 5: Khung Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
6 Dự thảo phụ lục 4: Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với cơ quan ngành dọc cấp tỉnh 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
7 Dự thảo phục lục 3: Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với UBND các xã, phường, thị trấn 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
8 Dự thảo Phụ lục số 2: Bộ Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
9 V/v góp ý dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
10 V/v góp ý dự thảo Bộ Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 28/08/2020 28/08/2020 18/09/2020
11 Dự thảo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC tỉnh giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 15/06/2020 16/06/2020 18/06/2020
12 Dự thảo Phụ lục Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh 11/06/2020 11/06/2020 25/06/2020
13 Dự thảo Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh 11/06/2020 11/06/2020 25/06/2020
14 Công văn góp ý Đề án kiểm soát thủ tục hành chính ngoài thủ tục đã thực hiện theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh 24/04/2020 24/04/2020 15/05/2020
15 Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác cải cách hành chính 16/04/2020 16/04/2020 27/04/2020
16 Góp ý nội dung kế hoạch và tham mưu đề xuất nội dung Đề cương báo cáo tổng kết thực hiên Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh 04/02/2020 04/02/2020 20/02/2020
17 Góp ý dự thảo Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 03/12/2019 03/12/2019 09/12/2019
18 Công văn góp ý Khung Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố. 22/10/2019 22/10/2019 15/11/2019
19 Góp ý dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 26/08/2019 26/08/2019 10/09/2019
20 Góp ý dự thảo mẫu báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh 23/08/2019 23/08/2019 30/08/2019

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net