Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả"

CÔNG NHẬN CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI PHẦN THI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU, TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Sau 1,5 tháng phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 đã có 23.539 thí sinh dự thi dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐIỆN BÀN - NỖ LỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GẮN VỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong công tác kiểm soát chi là nhiệm vụ trọng tâm của KBNN. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách...

TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM TRONG GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Ngày 01/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – Lê Trí Thanh ban hành Công văn số 8343/UBND-KGVX thực hiện các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo...

ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP THỰC HIỆN TỐT HƠN CÁC NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Sau gần một năm thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026 và Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 16/01/2023...

Núi Thành tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2023

Thực hiện Quyết định số 6341/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND huyện Núi Thành về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác Ngành Nội vụ tại UBND các xã, thị trấn năm 2023;...

Phú Ninh Khai mạc Cuộc thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chuyển đổi số lần thứ I – năm 2023", Phần thi Kiến thức số

Thực hiện Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 25/8/2023 của UBND huyện Phú Ninh về tổ chức Cuộc thi Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, chuyển đổi, huyện Phú Ninh lần thứ I – năm 2023.

UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 25/7/2023 của UBND huyện Duy Xuyên về kiểm tra công tác CCHC năm 2023 và Quyết định số 4906/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành...

Nam Giang tổ chức tập huấn nghiệp vụ, quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 2693/KH-UBND, ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên cổng dịch vụ công quốc gia; Công văn số 748/STP-HCTP ngày...

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUÝ IV NĂM 2023

Ngày 28/9/2023, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách...

Quảng Nam: Thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số

Cuộc thi là sân chơi trí tuệ, lành mạnh và bổ ích nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở nắm vững những kỹ năng cũng như lộ trình cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần hình thành...

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập