Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính – kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Ngày 24/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2735/KH-UBND về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính – kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm mục đích đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC- kiểm soát TTHC; nâng cao và tạo sự chuyển biến kỷ luật, kỷ cương, ý thức, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy những mặt mạnh, những sáng kiến, điển hình tốt, phát hiện những hạn chế, những yếu kém, khó khăn để từng bước khắc phục. Theo đó, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ tiến hành kiểm tra các nội dung:

* Về công tác cải cách hành chính

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính; công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện các quy định có liên quan đến tổ chức và hoạt động của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: tập trung vào công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra cải cách tài chính công; việc thực hiện hiện đại hóa nền hành chính; và các nội dung khác làm rõ những phản ánh của tổ chức, công dân qua đường dây nóng cải cách hành chính hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet 
* Về công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Đoàn kiểm tra sẽ làm việc tại thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tại các đơn vị trực thuộc Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; tại trụ sở làm việc của các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. 
Thời gian tiến hành kiểm tra từ tháng 7 đến tháng 10/2015.
File đính kèm: Kế hoạch 2735/KH-UBND tỉnh


Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập