Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tam Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Sáng ngày 24/7, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Ông Văn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tích cực triển khai thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực đảm bảo theo chương trình kế hoạch cải cách hành chính thành phố năm 2015; các thủ tục hành chính liên quan đến công dân, tổ chức được cải cách theo hướng đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí; hạn chế việc gây phiền hà, nhũng nhiễu, đi lại nhiều lần của tổ chức và công dân. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa điện tử được triển khai thực hiện mạnh mẽ và từng bước phát huy hiệu quả đáp ứng yêu cầu của công dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã áp dụng những cải tiến, sáng kiến mới, mô hình mới theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên một số thủ tục hành chính nhạy cảm, bức thiết đối với người dân và doanh nghiệp như đất đai, xây dựng, đầu tư, hộ tịch... chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân và doanh nghiệp.

Cũng tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính xã, phường năm 2014; qua kết quả đánh giá, xếp hạng thành phố Tam Kỳ có 2 địa phương xếp loại tốt là phường Hòa Hương và phường An Xuân, 9 địa phương xếp loại khá và 2 địa phương xếp loại trung bình.

Quang cảnh hội nghị

Đến nay, thành phố đã triển khai áp dụng phần mềm một cửa điện tử trong các giao dịch hành chính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1, 2 trên tất cả các lĩnh vực,cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Tư pháp; triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gồm các lĩnh vực Đất đai, Xây dựng, Đăng ký kinh doanh, Lao động - Thương binh và xã hội.


Ông Văn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, Ông Văn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; triển khai thực hiện đảm bảo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; thực hiện đảm bảo và hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ.


Nguồn tin: http://noivuqnam.gov.vn/

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập