Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thăng Bình đạt nhiều kết quả trong cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020

Sáng nay 4.9, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và phân tích kết quả CCHC huyện, công bố chỉ số CCHC cấp xã năm 2019.

Theo báo cáo hội nghị, công tác cải cách thủ tục hành chính được huyện Thăng Bình chỉ đạo triển khai hiệu quả, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Cơ chế một cửa hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu giải quyết hồ sơ. Chất lượng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được nâng cao.

Cải cách tổ chức bộ máy ở các cơ quan, địa phương thuộc huyện được triển khai đồng bộ, từng bước khắc phục sự chồng chéo, vướng mắc trong quản lý nhà nước. Công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng quy định, bước đầu triển khai hiệu quả Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức. Đề án tuyển chọn, đào tạo cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên địa bàn giai đoạn 2011 - 2016 góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn được tăng cường. Ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm hỗ trợ phục vụ công việc được các cơ quan, đơn vị quan tâm nên nâng cao chất lượng công việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ, công chức.

Tuy vậy, còn tồn tại không ít hạn chế như công tác tuyên truyền CCHC chưa được sâu rộng; cơ chế một cửa được triển khai chưa tốt ở một số nơi; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật được triển khai thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân và doanh nghiệp còn chậm...

UBND huyện Thăng Bình đã thông qua nhiều nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, tập trung vào cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Dịp này, UBND huyện Thăng Bình tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020./.


Hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị
Hình ảnh khen thưởng tại Hội nghị

Nguồn tin: baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập