Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Tập trung sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Để cải thiện Chỉ số PAR Index, hiện đại hóa hành chính và nâng cao Chỉ số ICT Index, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 3045/UBND-KSTTHC chỉ đạo các địa phương tập trung, tăng cường sử dụng Hệ thống phần mềm thông tin một cửa điện tử tỉnh http://dichvucong.quangnam.gov.vn để xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đưa vào sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử khẩn trương đưa Phần mềm vào sử dụng để giải quyết thủ tục hành chính; đối với 06 UBND cấp huyện và 153 UBND cấp xã chậm trễ triển khai nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh phải giải trình, trong đó cần làm rõ nguyên nhân chưa sử dụng, tần suất sử dụng Hệ thống phần mềm thấp…, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2020. Mặc khác, các địa phương chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cấu hình đầy đủ 100% thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt thực hiện tiếp nhận trên Hệ thống phần mềm, phục vụ giải quyết công việc.

Đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có giải quyết thủ tục hành chính nhưng chưa sử dụng Hệ thống phần mềm, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để cài đặt, chuyển giao sử dụng Hệ thống; cấu hình 100% thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh để phục vụ theo dõi toàn bộ quy trình thực hiện qua Hệ thống đúng theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu giải pháp để nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng ngành, địa phương để triển khai đạt kết quả.

Hình
Hình ảnh minh họa

Tác giả: Văn Thảo- Phòng KSTTHC, VP UBND tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập