Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Sáng ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Theo báo cáo tại lễ công bố, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Nam xếp vị thứ 35 toàn quốc với số điểm 80.84 điểm, tăng 9 bậc so với năm 2018, nằm trong tốp các địa phương có chỉ số trung bình cao hơn 80%. Đứng đầu bảng xếp hạng là tỉnh Quảng Ninh, với số điểm 90.09 điểm, tiếp theo là các địa phương: Hà Nội, Đồng Tháp, Hải Phòng, Long An. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt giá trị trung bình là 81.15%, cao hơn 4.23% so với năm 2018. Có 44 đơn vị đạt kết quả chỉ số trên 80%, không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Theo đánh giá, người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương năm 2019 đạt gần 85%, tăng gần 1,5% so với năm 2018. So với năm 2018, có 41/63 tỉnh có chỉ số SIPAS tăng. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2019 của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ - ông Lê Vĩnh Tân cho biết: Năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung cải cách hành chính trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả cải cách hành chính. Chỉ số cải cách hành chính cũng đã đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai cải cách hành chính của các bộ, các tỉnh. Đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự cố gắng của các bộ, ban ngành trung ương và các tỉnh, thành phố trong cải cách hành chính năm qua và biểu dương sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan liên quan trong triển khai chỉ số cải cách hành chính.

Tuy vậy, Phó thủ tướng cũng nhắc nhở những hạn chế yếu kém cần khắc phục, đặc biệt là hạn chế trong việc thực hiện xin lỗi dân khi trễ hẹn trả kết quả dịch vụ công.

Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên mà Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo thực hiện đó là phải coi nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ đột phá làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội. Do đó, các đơn vị cần hoàn thiện quy chế làm việc làm sao người dân, doanh nghiệp đến được hướng dẫn tận tình, quy trình ngắn gọn, có thời hạn trả hồ sơ. Nếu trễ hẹn phải có lý do và phải xin lỗi chứ không phải chỉ hẹn người dân trở lại sau.

Phó thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi; sắp xếp tinh gọn bộ máy, kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công...

Phó thủ tướng cũng lưu ý khi thực thi việc hợp nhất các cơ quan chuyên môn này phải căn cứ vào thực tế để có đánh giá, hướng dẫn phù hợp, không máy móc, cơ học, phù hợp với tình hình thực tế.

Các đơn vị phấn đấu hoàn thành mục tiêu tinh giản biên chế 10% cho giai đoạn 2015-2021 theo nghị quyết số 39, đẩy mạnh phân cấp gắn với nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ngoài ra, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo cần tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

"Phải làm sao tạo sự chuyển biến thật sự trong bộ máy công quyền nhà nước, cán bộ công chức, viên chức thật sự là người công bộc, không có sự nhũng nhiễu, không có việc người dân, doanh nghiệp phải chi phí ngoài luồng. Có như vậy mới huy động tốt nguồn lực trong dân, tạo phong trào khởi nghiệp tốt", Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh./.

Quảng cảnh Hội nghị
Quảng cảnh Hội nghị


Tác giả: Nguyên Thảo - Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập