Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Chỉ số PAPI tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao

Ngày 28 tháng 4 năm 2020, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2019 đã được Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam cùng phối hợp công bố.

 Năm 2019, theo thứ tự tổng điểm số từ cao đến thấp thì Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 22 (đạt 44,33 điểm tăng 1,19 điểm so với năm 2018, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao, tăng 22 bậc so với năm 2018) trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết quả 08 chỉ số nội dung thì có 06 chỉ số nội dung tăng điểm so với năm 2018 (công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị điện tử); 02 chỉ số nội dung giảm điểm so với năm 2018 (tham gia của người dân ở cấp cơ sở; quản trị môi trường).

Trong 08 chỉ số nội dung thì có 03 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm cao nhất (kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; cung ứng dịch vụ công và quản trị môi trường), 02 chỉ số nội dung nằm trong nhóm đạt điểm trung bình cao (công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân), 02 chỉ số nội dung trong nhóm đạt điểm trung bình thấp (tham gia của người dân cấp cơ sở; quản trị điện tử); 01 chỉ số nằm trong nhóm điểm thấp nhất là chỉ số thủ tục hành chính công.

Nội dung

Điểm tối đa

Năm 2019

Năm 2018

So sánh năm 2019 với năm 2018

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

10.0

4.88

5.27

-0.39

Công khai minh bạch

10.0

5.48

5.05

0.43

Trách nhiệm giải trình với người dân

10.0

5.07

4.99

0.08

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

10.0

7.5

6.64

0.86

Thủ tục hành chính công

10.0

7.16

7.02

0.14

Cung ứng dịch vụ công

10.0

7.43

7.02

0.41

Quản trị môi trường

10.0

3.87

4.68

-0.81

Quản trị điện tử

10.0

2.95

2.47

0.48

Tổng điểm

80.0

44.33

43.14

1.19

Xếp hạng PAPI

các năm

22

44

Papi Quảng Nam
Papi Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập