Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thông báo kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 202/TB-VPCP ngày 04/6/2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018.
Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Bộ, cơ quan ngang bộ,
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018
(Nguồn ảnh: VGP/Lê Sơn)

Theo đó, sau khi nghe Bộ Nội vụ Báo cáo kết quả Chương trình phối hợp trong triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2018 , Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 và phát biểu tham luận của một số đơn vị địa phương, Phó Thủ tướng đánh giá cao sự nổ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính và chỉ rõ những mặc hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo điều hành; công tác xây dựng thể chế, pháp luật, đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; công tác tiếp công dân; sắp xếp, tinh gọn bộ máy; xây dựng và duy trì kiến trúc Chính phủ điện tử; cung cấp, khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Khắc phục những tồn tại hạn chế, thực hiện đúng phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, Phó Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ:

- Các bộ, ngành, địa phương cần kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính và đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế, yếu kém trong thực hiện, khuyến khích nhân rộng cách làm mới, hiệu quả.

- Đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hoá cắt giảm điều kiện kinh doanh; nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

- Tập trung rà soát, đơn giản hoá, giải quyết TTHC kịp thời, hiệu quả; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng trong việc tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, bộ, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC...;

- Tập trung triển khai có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử; thường xuyên rà soát, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; xây dựng và vận hành hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

- Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính tạo tính khách quan, công bằng, mang tính biểu dương, khích lệ, động viên phát triển phong trào thi đua cải cách hành chính.


Tin: Thanh Thủy - Phòng cải cách hành chính

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập