Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

CHÍNH THỨC VẬN HÀNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Theo thông báo từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bắt đầu từ ngày 03/01/2020 chính thức vận hành giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 18 huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện Quyết định 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; sau thời gian thực hiện cấu hình quy trình điện tử, quy trình nội bộ, kiểm thử quy trình thực hiện triển khai tiếp nhận thủ tục hành và giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Quảng Nam chính thức vận hành việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 09 thủ tục trên các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyrng thông, Giao thông vận tải, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các thủ tục trên nằm trong danh mục có hồ sơ phát sinh nhiều, nên giúp giảm số lượng tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ, nhận kết quả tập trung nhưng không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Tổ chức, cá nhân có thể yêu cầu được tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí đi lại; tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ có thể đăng ký để được nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích và thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến (nếu có); được hỗ trợ tạo tài khoản điện tử và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần hình thành kho dữ liệu điện tử trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Tin: Trần Trung Kiên - Trưởng Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập