Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Huyện Thăng Bình tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ năm 2015, UBND huyện Thăng Bình đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra với thành phần gồm đại diện lãnh đạo, công chức các cơ quan: Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và tổ chức kiểm tra các nội dung công tác cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ tại 09 xã, thị trấn.

Công tác kiểm tra được thực hiện đúng trọng tâm các nội dung của nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của UBND cấp xã; đồng thời kết hợp kiểm tra việc thực hiện các nội dung công tác nội vụ, văn thư - lưu trữ. Sau khi hoàn thành việc kiểm tra thực tế tại các xã, thị trấn, các Đoàn kiểm tra sẽ gửi báo cáo kết quả kiểm tra đến các đơn vị được kiểm tra và tham mưu UBND huyện ban hành thông báo kết luận kiểm tra.

(ảnh chụp tại UBND xã Bình Đào)

Công tác kiểm tra được thực hiện hàng năm đã giúp UBND huyện đánh giá chính xác, thực chất tình hình, kết quả thực hiện; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nội vụ, văn thư - lưu trữ tại UBND các xã, thị trấn.  Đồng thời tạo sự chuyển biến về tính kỷ luật, kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính từ cơ sở.

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiềuCỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập