z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nỗ lực đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ

Theo Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam có bộ máy tổ chức gồm 07 đơn vị thuộc và trực thuộc cụ thể: Văn phòng; Phòng Nghiệp vụ; Đội Kiểm soát Hải quan; - Chi cục Kiểm tra sau thông quan; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà; Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc; Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

          Với địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trải dài hơn 200km, bao gồm khu vực cửa khẩu Nam Giang, cửa khẩu phụ Tây Giang, cảng Kỳ Hà, cảng Chu Lai, KCN Điện Nam – Điện Ngọc và các khu-cụm Công nghiệp trong khi số lượng biên chế tại đơn vị quá ít. Do đặc thù địa bàn phụ trách rộng với số doanh nghiệp không ngừng tăng cao, nghiệp vụ XNK ngày càng đa dạng; với số lượng biên chế và tổ chức bộ máy như trên, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam luôn luôn nỗ lực đổi mới tổ chức, nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc cũng như sự chuyên sâu của các mảng công việc, cụ thể:

          - Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh công tác hiện đại hóa hải quan, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ hải quan phục vụ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

          -  Xây dựng và tổ chức bộ máy cơ quan hải quan theo hướng tinh gọn, đáp ứng thực hiện hải quan số hướng tới hải quan thông minh và chuyển đổi số toàn diện. Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực dựa trên khung năng lực và vị trí việc làm hướng tới quản lý nguồn nhân lực trên môi trường số đảm bảo phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ, có trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính làm chủ được công nghệ 4.0, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và chuyển đổi số Hải quan.

          - Hiện đại hóa cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan Hải quan cấp Cục và Chi cục, trang bị phương tiện, thiết bị hiện đại phục vụ yêu cầu nghiệp vụ... đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan theo hướng hiện đại.

         - Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuyên sâu từng lĩnh vực cho CBCC; gắn công tác đào tạo, đánh giá năng lực với việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức. Xây dựng, phát triển đội ngũ công chức hải quan các cấp có trình độ chuyên môn sâu, hoạt động liêm chính, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị hiện đại, đủ về số lượng, cơ cấu phù hợp, có phẩm chất, năng lực, uy tín, tinh nhuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh.

Tin: Văn phòng Cục hải quan

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al