z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xây dựng một số giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2024

Trong bối cảnh nỗ lực cải thiện Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã triển khai hàng loạt giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy môi trường đầu tư và phát triển kinh tế. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cũng đã xây dựng một số giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2024, cụ thể như sau:1. Cải thiện chỉ số minh bạch

        - Nâng cao chất lượng về độ mở (khả năng tương tác), nội dung và hình thức của Trang thông tin điện tử của đơn vị.

         - Công khai kịp thời các thủ tục hành chính (quy trình, các mẫu biểu, thời gian giải quyết của từng loại thủ tục…) và mức phí, lệ phí (nếu có) trên trang thông tin điện tử, quầy thủ tục..; tiếp tục nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ của công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị.

       - Nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp nhận và xử lý thông tin, văn bản từ doanh nghiệp, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả. Nội dung thông tin trong quá trình giải quyết TTHC hoặc công việc có liên quan tới đơn vị, doanh nghiệp cần thể hiện đầy đủ, rõ ràng.

          - Luôn chú trọng công tác tiếp nhận và giải quyết phản ánh, kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp thông qua các kênh như văn bản gửi đến Cục, hòm thư góp ý, email, điện thoại, fax, điện thoại đường dây nóng, tiếp công dân tại Cục và Chi cục khi trực tiếp làm thủ tục hải quan.

          2. Cải thiện chỉ số Chi phí thời gian

          - Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hải quan, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện khai báo thủ tục hải quan qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, các thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thực hiện dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian và chi phí đi lại của doanh nghiệp và người dân.

       - Tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước, cơ quan Thuế và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích cho doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, góp phần rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng. Tại các chi cục hải quan thường xuyên bố trí công chức trực ngoài giờ hành chính để giải quyết thủ tục hải quan cho DN.

     - Thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một 3 STT Nội dung Giải pháp cửa, thực hiện nghiêm theo tuyên ngôn phục vụ khách hàng “ Chuyên Nghiệp – Minh bạch - Hiệu quả”. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đảm bảo thời hạn trả kết quả đúng hoặc sớm hơn quy định. Thực hiện thu phí, lệ phí theo đúng quy định;

      - Đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

        - Thực hiện thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh trường hợp thanh, kiểm tra chồng chéo; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trong việc lợi dụng thanh tra, kiểm tra để gây khó dễ cho doanh nghiệp.

         3. Cải thiện chỉ số Chi phí không chính thức

          - Quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND, TCHQ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

          - Niêm yết công khai, minh bạch mức thu các loại phí, lệ phí tại quầy thủ tục, trang thông tin điện tử để doanh nghiệp biết và thực hiện.

          4. Cải thiện chỉ số Cạnh tranh bình đẳng

          - Hướng dẫn, thực hiện các giải pháp cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp; tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bình đẳng, không phân biệt đối xử trong giải quyết công việc giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước.

          - Tăng cường giải quyết các thủ tục hải quan thông qua các hệ thống thông tin nghiệp hải quan. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, đối xử bình đẳng đối với các loại hình doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

          - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến doanh nghiệp, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp với nhau.

          5. Cải thiện chỉ số Tính năng động

          - Kiến nghị với các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách pháp lý không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật về hải quan.

          - Thường xuyên rà soát quy trình thủ tục hải quan, tổng hợp các vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các cơ chế, chính sách pháp lý không phù hợp, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

          - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, định hướng và chỉ đạo của TCHQ, UBND tỉnh, đảm bảo sự nhất quán trong thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho doanh nghiệp.

          - Tích cực, chủ động giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp; không thụ động trông chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, chủ động sáng tạo trong tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

          6. Cải thiện chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

          - Cung cấp thông tin về các chương trình, hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vào chất lượng của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ đối tác hải quan-doanh nghiệp và các bên liên quan.

           - Tăng cường tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau để kịp thời giải quyết phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp; chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

          - Có hành động cụ thể và thiết thực để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, trong đó, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp theo hướng cầu thị. Đảm bảo giải quyết nhanh chóng và triệt để các vấn đề cụ thể của doanh nghiệp.

          - Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về thực hiện thủ tục hành chính về hải quan nhằm thu thập thông tin phản ảnh, kiến nghị của doanh nghiệp làm cơ sở đề ra giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính của đơn vị.

Tin: Văn phòng Cục hải quan tỉnh Quảng Nam

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al