z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hải quan Quảng Nam đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách

Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 theo Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 và Quyết định số 2646/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 là 3.500 tỷ đồng.

Đến tháng 4 năm 2024, số thu ngân sách nhà nước của đơn vị đạt hơn 2.098 tỷ đồng, tăng 16,16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do thực hiện hoàn thuế theo Chương trình ưu đãi về thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và hoàn khác với số thuế là 1.154 tỷ đồng. Vì vậy, số thực thu NSNN đạt 944 tỷ đồng, giảm 46,39%, đạt 26,97% so với chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính (3.500 tỷ).

          Trước tình hình chính trị, kinh tế thế giới nhiều biến động, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 đối mặt nhiều khó khăn, thách thức như: hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả nước cũng như trên địa bàn gặp nhiều khó khăn về đơn hàng, về cước vận chuyển; các dự án nhập khẩu máy móc tạo tài sản cố định cơ bản đã hoàn thành, đi vào hoạt động do vậy hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị giảm,...

          Do đó, ngay từ đầu năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh để tăng cường thu ngân sách nhà nước, Cụ thể:

          1.  Đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Triển khai quản lý nguồn nhân lực phù hợp với năng lực dựa trên vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình hải quan thông minh và các nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan...

          2. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 theo phê duyệt của Tổng cục Hải quan. Tạo thuận lợi thương mại và các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm rút ngắn thời gian, chi phí thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

          3. Tăng cường chống thất thu qua công tác kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp như: kiểm tra chặt về số lượng, trong lượng, chủng loại, tên hàng hóa, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, phân loại hàng hóa, ấp dụng mã số, thuế suất, xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa,... đối với những mặt hàng nhập khẩu có thuế suất cao, kim ngạch lớn, tần suất nhập khẩu nhiều.

          4. Rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2024, đồng thời không để phát sinh nợ mới trong năm 2024; Thực hiện rà soát, phân loại, thu hồi và xử lý các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 01/01/2024 theo 04 nhóm: nhóm nợ khó thu; nhóm nợ chờ xử lý; nhóm nợ được khoanh; nhóm nợ có khả năng thu hồi, đồng thời áp dụng các giải pháp phù hợp theo quy định của pháp luật đối với từng nhóm nợ theo hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-TCHQ ngày 24/10/2022 của Tổng cục Hải quan.

          5. Thực hiện nghiêm các quy định về chính sách tài khóa và các kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm toán; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra nội bộ, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ của Tổng cục Hải quan.

          Từ những giải pháp trên, trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, đã đạt được những kết quả tích cực, giải quyết thủ tục hải quan cho 450 doanh nghiệp, thực hiện thông quan hàng hóa cho 45.727 tờ khai, tăng 12,58%, tổng kim ngạch XNK hàng hóa đạt hơn 1,33 tỷ USD, tăng hơn 10,92% so với cùng kỳ năm trước, hơn 20.173 lượt phương tiện xuất nhập cảnh.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al