z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số liên quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.

Ngày 03/7/2024, tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam, đồng chí Trương Thị Lộc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số CCHC và các chỉ số liên quan năm 2023, triển khai nhiệm vụ thời gian đến.


Trong thời gian qua, công tác CCHC luôn được Sở LĐ-TB&XH xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; Đảng uỷ Sở đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác CCHC giai đoạn 2020-2025; tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị luôn có sự thống nhất, quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC, nhất là người đứng đầu; đội ngũ công chức, viên chức thuộc Sở đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. Chính nhờ vậy, công tác CCHC của Sở trong năm 2023 được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả điểm chỉ số CCHC của Sở LĐ-TB&XH năm 2023 là 92,03/100 điểm (trong đó, điểm thẩm định: 65,81/70 điểm, điểm điều tra xã hội học: 26,22/30 điểm); xếp hạng “Khá”.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản lý đôi lúc chưa kịp thời; hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình; TTHC có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến; thực hiện thanh toán hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ còn thấp; chỉ số hài lòng đạt dưới 80%.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện Chỉ số CCHC và các Chỉ số có liên quan trong năm 2024 và những năm tiếp theo; trong thời gian đến, đồng chí Trương Thị Lộc, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác CCHC. Tập trung rà soát, nghiên cứu các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC năm 2024 của tỉnh, của Sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

- Rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý và hiệu quả của các TTHC; trên cơ sở đó có phương án đề xuất, kiến nghị bãi bỏ những TTHC, những quy định của TTHC không còn phù hợp, không cần thiết, rút ngắn thời gian xử lý để giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tăng hiệu quả giải quyết công việc gắn liền với việc xác định vị trí việc làm, tinh giản biên chế.

- Thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức, người lao động về công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC, chuyển đổi số; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích, vận động người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia góp ý, phản ánh, đề xuất, kiến nghị nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác CCHC của Ngành.

- Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong giải quyết TTHC; thực hiện đồng bộ, kết nối, chia sẽ cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi theo dõi, quản lý của Ngành, nhất là hệ thống cơ sở dữ liệu trên lĩnh vực an sinh xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ LĐ-TB&XH, của tỉnh và của các cấp có thẩm quyền.
Tin: Văn phòng Sở LĐTBXH

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al