z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Phú Ninh: Sơ kết công tác cải cách hành chính, Chuyển đổi số quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Chiều ngày 19/3, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số (CĐS) quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc BCĐ cải cách hành chính, chuyển đổi số huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.


Quý I năm 2024, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả Quyết định số 2370/QĐ-UBND, ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024; Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 24/12/2021 của Huyện ủy Phú Ninh về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1683/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính huyện Phú Ninh giai đoạn 2021-2025 và đạt được những kết quả tích cực; công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm. Công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận TTHC và giao dịch hành chính với các cơ quan Nhà nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì, phát huy hiệu quả, chất lượng hoạt động, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến được nâng lên. Công tác cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được tập trung đạt hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian qua đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC, CĐS trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác CCHC, CĐS trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Huỳnh Xuân Chính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, phải đặt quyết tâm cao nhất trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, CĐS  trên địa bàn huyện trong quý II năm 2024./.

Phòng Nội vụ huyện Phú Ninh


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com