z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Kho bạc nhà nước Quảng Nam với công tác cải cách thủ tục hành chính

Công tác CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của KBNN Quảng Nam.


Ngày 13/4/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 với mục tiêu tổng quát :  “Xây dựng Kho bạc Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, trong những năm qua, hệ thống KBNN đã triển khai nhiều đề án, chính sách hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ nhằm đơn giản hóa về hồ sơ, thủ tục; công khai, minh bạch các quy trình nghiệp vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch với KBNN, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho KBNN quản lý. Một số kết quả quan trọng như:

 - Trong lĩnh vực thu NSNN: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Dự án hiện đại hóa thu NSNN, đẩy mạnh phối hợp thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu cho ngân sách các cấp. Hiện nay, KBNN Quảng Nam đã mở 53 TKCT tại 10 chi nhánh NHTM trên địa bàn, góp phần mở rộng thời gian, không gian thu NSNN, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nộp tiền vào NSNN.

- Bước cải cách hành chính mạnh mẽ nhất của hệ thống KBNN hướng đến hình thành Kho bạc số trong tương lai là triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến KBNN. Với 03 TTHC được cung cấp qua DVCTT trong giai đoạn thí điểm năm 2018, đến nay Chương trình DVC đã hoàn thiện và cung cấp 11/11 TTHC đến 100% đơn vị giao dịch (trừ khối AN-QP), với tỷ lệ chứng từ giao dịch qua DVCTT đạt tỷ lệ 100% trên tổng số chứng từ chi NSNN qua KBNN. Hiện nay, KBNN bắt đầu triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách đối với KBNN qua dịch vụ công trực tuyến KBNN.

Việc triển khai thành công DVCTT, hệ thống KBNN đã tạo lập được kênh giao dịch không giới hạn thời gian, không qua qua mạng internet, qua đó tạo rất nhiều thuận lợi cho đơn vị giao dịch, giúp giảm thiểu thời gian, chi phí của khách hàng. Đồng thời, thông qua DVCTT, khách hàng cũng như KBNN cấp trên có thể giám sát được quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, qua đó nâng cao tính trách nhiệm, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC của KBNN.

- Một trong những mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 3020 là:  “ Đến năm 2025, KBNN vận hành dựa trên dữ liệu số và hoàn thành nền tảng Kho bạc số; đến năm 2030, hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Theo đó từ năm 2022, KBNN triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN, đặc biệt trong thu, chi NSNN; lấy khách hàng làm trung tâm của hoạt động thanh toán. Đây là bước đầu để thực hiện Kho bạc “3 không”: không tiền mặt; không khách hàng giao dịch trực tiếp và không chứng từ giấy.

Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách về TTKDTM, hệ thống KBNN tập trung nâng cấp, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, an toàn, hiệu quả và có khả năng kết nối, liên thông như: kết nối liên thông giữa các hệ thống DVCTT, với Hệ thống kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD), Hệ thống quản lý thông tin ngân sách và Kho bạc (TABMIS), hệ thống thanh toán của KBNN với hệ thống thanh toán điện tử của Ngân hàng..., đảm bảo các hệ thống vận hành thông suốt, an toàn.

Qua hơn 1 năm đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển TTKDTM, kết quả bước đầu tại KBNN Quảng Nam có nhiều khả quan. Đến nay, tổng số thu, chi tiền mặt qua KBNN chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng thu, chi NSNN qua KBNN (khoảng 0,3% ); đặc biệt doanh số thu, chi tiền mặt qua KBNN giảm rõ rệt qua từng năm (năm sau giảm bình quân trên 16% so với năm trước).

Có thể nói, cùng với hệ thống KBNN, KBNN Quảng Nam đã nỗ lực không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, mang lại những tiện lợi, tiện ích làm hài lòng khách hàng giao dịch, góp phần xây dựng KBNN Quảng Nam hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả.

Từ những kết quả trên, tập thể KBNN Quảng Nam trong nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 05 năm liền được xếp loại tốt về Chỉ số CCHC, đặc biệt năm 2022, KBNN Quảng Nam là đơn vị dẫn đầu về Chỉ số CCHC trong  05 đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.

Tin: KBNN Quảng Nam
- Bước cải cách hành chính mạnh mẽ nhất của hệ thống KBNN hướng đến hình thành Kho bạc số trong tương lai là triển khai thành công Dịch vụ công trực tuyến KBNN. Với 03 TTHC được cung cấp qua DVCTT trong giai đoạn thí điểm năm 2018, đến nay Chương trình DVC đã hoàn thiện và cung cấp 11/11 TTHC đến 100% đơn vị giao dịch (trừ khối AN-QP), với tỷ lệ chứng từ giao dịch qua DVCTT đạt tỷ lệ 100% trên tổng số chứng từ chi NSNN qua KBNN. Hiện nay, KBNN bắt đầu triển khai diện rộng chương trình, quy trình thanh toán tự động tiền điện thoại, internet, tiền điện, tiền nước theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách đối với KBNN qua dịch vụ công trực tuyến KBNN.


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al