Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Thay đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc từ ngày 01/3/2023

Ngày 30/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC (Thông tư 79) sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành. Trong đó, Điều 1 Thông tư 79 thực hiện sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc khi đóng thuế TNCN


Cụ thể như sau:

1. Đối với con dưới 18 tuổi và con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động: Bổ sung thêm bản chụp Căn cước công dân để thay Chứng minh dân nhân (nếu có);

2. Đối với vợ hoặc chồng:

- Bổ sung thêm bản chụp Căn cước công dân để thay Chứng minh dân nhân (nếu có);

- Bỏ "Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng)" thay bằng "Bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp";

3. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp:

- Bổ sung thêm bản chụp Căn cước công dân để thay Chứng minh dân nhân (nếu có);

- Bỏ "bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu)", thay bằng " bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp";

4. Đối với cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4 điểm d khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, hồ sơ chứng minh:

- Bổ sung thêm bản chụp Căn cước công dân để thay Chứng minh dân nhân (nếu có);

- Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng: Bỏ “bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu)”, thay bằng “bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú hoặc giấy tờ khác do cơ quan Cơ quan Công an cấp”;

- Thay cụm từ “văn bản hướng dẫn về quản lý thuế” thành “Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế”;

5. Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc:

Thay cụm từ “văn bản hướng dẫn về quản lý thuế” thành “Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế”;

6. Bổ sung tiết g.7 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC  như sau:

 “Kể từ ngày Cơ quan thuế thông báo hoàn thành việc kết nối cơ sở dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế không phải nộp các giấy tờ chứng minh người phụ thuộc nêu trên nếu thông tin trong giấy tờ này đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Thông tư 79/2022/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2023.[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập