z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhTrưởng Ban chỉ đạo tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

   
123
Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại Hội nghị trực tuyến đánh giá các Chỉ số: PAR INDEX, PAPI, ICT INDEX và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh (Ngày đăng: 9:19 | 07/07 )
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại cuộc họp đánh giá tình hình thí điểm Đề án chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích (Ngày đăng: 9:54 | 04/12 )
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi làm việc về tình hình giải quyết TTHC theo quy trình bốn bước, thực hiện thư xin lỗi và ứng dụng zalo trong giải quyết TTHC (Ngày đăng: 10:41 | 02/12 )
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp về dự án Chính quyền điện tử, định hướng triển khai Chính quyền điện tử và đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025 (Ngày đăng: 13:51 | 06/11 )
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Văn Tân PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Chỉ số PAR Index và PAPI năm 2018 của tỉnh (Ngày đăng: 14:18 | 03/07 )
Thông báo kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại Hội nghị trực tuyến đánh giá các chỉ số: PAR Index; PAPI; PCI; ICT Index của tỉnh năm 2018 và công bố xếp hạng các chỉ số: cải cách hành chính; SIPAS; DDCI của đơn vị, địa phương thuộc tỉnh năm 2018 (Ngày đăng: 14:11 | 03/07 )
Báo cáo số 1211 /BC-SNV ngày 14/6/2019 về kết quả chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2018 (Ngày đăng: 14:30 | 21/06 )

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net