z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hội nghị trực tuyến bàn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chiều ngày 28/02/2024, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành và 09 địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã dự và phát biểu chỉ đạo.


Tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo giải trình các nội dung liên quan và hoàn chỉnh Phương án tổng thể theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Hiện nay, được sự phân công của UBND tỉnh, Sở Nội vụ đang tiến hành các thủ tục theo quy định để xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 theo lộ trình đề ra và theo thời hạn xác định nộp hồ sơ Đề án của tỉnh Quảng Nam là ngày 30/6/2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính Lê Văn Dũng cũng đã trao đổi với 09 địa phương liên quan về những vấn đề vướng mắc đồng thời nhấn mạnh các nội dung công việc cần phải làm, yêu cầu đặt ra và trách nhiệm của các địa phương trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh, việc sắp xếp đơn vị hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh Quảng Nam trong năm 2024. Do đó, định kỳ hàng tháng UBND tỉnh tổ chức họp một lần để nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh để xây dựng, hoàn thành có chất lượng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh trình cấp có thẩm quyền thông qua.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ việc xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện do cấp tỉnh xây dựng, còn Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do cấp huyện xây dựng. Bên cạnh đó, Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị các Sở, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp, hỗ trợ trong việc xây dựng Đề án; Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cần tăng cường chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân,…
Theo Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2023 - 2025 (số 1293/PA-UBND ngày 27/02/2024 của UBND tỉnh) trình Bộ Nội vụ thì số lượng ĐVHC cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp sẽ giảm 01 đơn vị hành chính cấp huyện, còn lại 17 đơn vị, gồm: 14 huyện, 01 thị xã, 02 thành phố. Đơn vị hành chính cấp xã giảm 08 đơn vị (gồm 01 phường, 07 xã), theo đó, còn lại 233 đơn vị, gồm: 190 xã, 29 phường, 14 thị trấn.
Thu Duyên, Sở Nội vụ[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com