z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

PHÊ DUYỆT VÀ CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2023

Ngày 12/12/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2649/QĐ-UBND Phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2023


Năm 2023 việc chấm điểm được thực hiện trong năm hiện hành, mặc dù thời gian rất gấp rút nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng cải cách hành chính năm 2023 theo quy định của UBND tỉnh; việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm và công tác phối hợp trong khảo sát, điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2023 đã thực hiện đồng bộ, kịp thời, nghiêm túc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chấm điểm chỉ số cải cách hành chính đã phát huy tác dụng rất tích cực, góp phần hiện đại hóa công tác đánh giá CCHC, không sử dụng hồ sơ giấy, giảm mạnh thời gian chấm điểm, đồng thời giúp cho công tác thẩm định chính xác, khách quan, nhanh chóng.

Kết quả chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2023 đã phản ánh toàn diện, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương, đơn vị; trong năm 2023 cũng ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của một số địa phương, đơn vị; đặc biệt huyện Bắc Trà My và Kho bạc Nhà nước  2 năm liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thị xã, thành phố và cơ quan ngành dọc trung ương tại địa phương;

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 làm cơ sở để đánh giá, xếp loại người đứng đầu và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Tin: Trần Trung Kiên- Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al