Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

THI ĐUA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HÀNH CHÍNH TRONG SẠCH, LÀNH MẠNH, CÔNG KHAI, MINH BẠCH

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ và cải thiện sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Xây dựng môi trường hành chính trong sạch, lành mạnh, công khai, minh bạch”


Nội dung thi đua tập trung vào 07 nhiệm vụ, công việc cụ thể của cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức như: Phấn đấu 100% thông tin, chính sách liên quan đến người dân được công khai, minh bạch để người dân biết, bàn, giám sát và yêu cầu các cấp chính quyền địa phương giải trình. Phấn đấu 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng bản giấy hoặc mã QR Code và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết một lần. - Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng và trước hạn. Phấn đấu 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được trả lời, giải quyết kịp thời, chính xác. Nâng cao chất lượng tiếp công dân “Dân vào niềm nở - Hướng dẫn tận tình - Dân về vui vẻ”. Trụ sở tiếp dân; Bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính “Thân thiện - Sạch sẽ - Gọn gàng - Hiện đại”.

UBND tỉnh giao, phân công nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức thực hiện đặc biệt chú ý đến công tác tuyên truyền theo đó thủ trưởng, người đứng đầu các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung thi đua tổ chức triển khai thực hiện phát động phong trào thi đua đến cán bộ, công chức, viên chức; có trách nhiệm xây dựng các mô hình hay, nhân rộng điển hình tốt trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời, công khai biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời có hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân trì trệ, chưa tốt. Các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, đưa thông tin, nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong việc triển khai phong trào thi đua. Định kỳ hằng quý các địa phương, đơn vị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về UBND tỉnh, giới thiệu các mô hình hay, mới để nghiên cứu nhân rộng ra toàn tỉnh; đồng thời nêu những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Đối tượng tham gia thi đua là cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tập thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Thời gian thi đua từ ngày 01/7/2023 đến ngày 30/11/2024; giữa thời gian có tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm.

Tin: Trần Trung Kiên - Trưởng phòng Cải cách hành chính – Sở Nội vụ


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập