z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, hiệu quả, minh bạch

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3532/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 tỉnh Quảng Nam, đề ra quyết tâm khắc phục, cải thiện kết quả đánh giá của Trung ương, Bộ, ngành, tổ chức đối với các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số chuyển đổi số (DTI).


Đặt mục tiêu Chỉ số PCI nằm trong nhóm 6 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, các chỉ số còn lại thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước, UBND tỉnh hướng đến tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng điều hành của chính quyền các cấp, của từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh thực hiện rà soát, đánh giá chất lượng phục vụ cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử; tập trung triển khai quyết liệt và hoàn thành sớm các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra theo Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, UBND tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến một phần trên tổng số hồ sơ đạt từ 65% trở lên; số hóa 60% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng lại. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt yêu cầu 90%; trong đó lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt 85% trở lên.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ cung cấp y tế, giáo dục công lập đạt 85%. Tất cả văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến xã được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng và được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Tỷ lệ thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được tích hợp vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm 20% theo chỉ tiêu Chính phủ giao từng năm. Mọi kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Nguồn: baoquangnam.vn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al