Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

UBND thành phố Hội An (... group continued from the previous page. Showing 5 of 6 items.)

  101 Sinh Huỳnh Kim Sinh
Trưởng phòng
0905223201


sinhhk1@quangnam.gov.vn, huynhkimsinhha@gmail.com
  102 Dũng Bùi Văn Dũng
Chánh Văn phòng
0988620700


dungbv@quangnam.gov.vn, buidunghoian@gmail.com
  103 Thảo Nguyễn Thị Thanh Thảo
Chuyên viên
0937731467


thaohoian@gmail.com, thaontt6@quangnam.gov.vn
  104 Hiếu Lê Ngọc Hiếu
Chuyên viên
0915791579


lenmgochieuha@gmail.com, hieuln@quangnam.gov.vn
  105 Phúc Lê Văn Phúc
Chuyên viên
0905460112


phuclv4@quangnam.gov.vn, vanphucha@gmail.com

UBND thành phố Tam Kỳ

  106 Ảnh Bùi Ngọc Ảnh
Chủ tịch
0983.127.515


anhbn@quangnam.gov.vn
  107 Vĩnh Lê Tấn Vĩnh
Trưởng phòng
0986.800.536


vinhlt2@quangnam.gov.vn
  108 Nhâm Nguyễn Văn Nhâm
Phó Trưởng phòng
0932.438.789


nhamnv@quangnam.gov.vn
  109 Quỳnh Trần Thị Tú Quỳnh
Chuyên viên
0905.993.977


quynhttt@quangnam.gov.vn

UBND thị xã Điện Bàn

  110 Úc Trần Úc
Chủ tịch
0914153227


uctran@quangnam.gov.vn, tranuc.ubnd@dienban.gov.vn
  111 Trang Nguyễn Thị Xuân Trang
Chuyên viên
0974002791


trangntx@quangnam.gov.vn
  112 Liễu Phạm Văn Liễu
Chuyên viên
0905100561


lieupv@quangnam.gov.vn

Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh

  113 Trân Nguyễn Lê Châu Trân
Chuyên viênCông chức chuyên trách CCHC

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập