Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH

  • Sở, Ban, Ngành
  • Huyện, Thành phố
 STTẢnh Đại DiệnHọ & TênĐiện Thoại / Email
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh (... group continued from the previous page. Showing 1 of 2 items.)

  61  Lâm Phạm Quang Lâm
Chánh Văn phòng
0935.691.234
0235.3815.222

phamquanglamtk@gmail.com

Trường Cao đẳng Nghề

  62 Thúy Nguyễn Phương Thúy
Nhân viênTrường Đại học Quảng Nam

  63 Loan Nguyễn Thị Thúy Loan
Phó Trưởng phòng  64 Khuyên Trần Thị Oanh Khuyên
Chuyên viênUBND huyện Bắc Trà My

  65 Hùng Đỗ Thanh Hùng
Chuyên viên
0988 613 447
3 893685

dothanhung@gmail.com
  66 Tiên Nguyễn Thanh Tiên
Chuyên viênUBND huyện Đại Lộc

  67 Quang Lê Văn Quang
Chủ tịch
0905262379


quanglv@quangnam.gov.vn
  68  Lương Phạm Lương
Trưởng phòng
0982264927


luongp1@quangnam.gov.vn, phamluong1964@gmail.com
  69  Yến Trương Thị Kim Yến
Chuyên viên
0905184615


yenttk1@quangnam.com.vn, trkimyen104@gmail.com

UBND huyện Đông Giang

  70 Xuân Lê Thị Xuân
Trưởng phòng
0948442819


donggiangxuan@gmail.com, xuanlt@quangnam.gov.vn
  71 Thịnh Bling Thịnh
Chuyên viên
0388077000


blingthinhdg@gmail.com, thinhb@quangnam.gov.vn

UBND huyện Duy Xuyên

  72 Cảnh Phan Xuân Cảnh
Chủ tịch
0905205106


phanxuancanhdx@gmail.com, canhpx@quangnam.gov.vn
  73 Việt Nguyễn Văn Việt
Trưởng phòng
0905776729


vietnvdx@gmail.com, vietnv1@quangnam.gov.vn
  74 Khoa Trương Anh Khoa
Chuyên viên
0902796496


noivudx@gmail.com, khoata@quangnam.gov.vn

UBND huyện Hiệp Đức

  75 Công Nguyễn Như Công
Chủ tịch
0914.029.888


congnn@quangnam.gov.vn
  76 Tuyển Huỳnh Thị Thanh Tuyển
Chuyên viên
0329.043.542


tuyenhtt2@quangnam.gov.vn
  77 Khởi Võ Văn Khởi
Trưởng phòng
0982.106.474


Khoivv2@quangnam.gov.vn

UBND huyện Nam Giang

  78 Ưu Hôi Ưu
Phó Trưởng phòng
0905100561


01 Hôih Ưu Phó Trưởng phòng Nội vụ 0905100561 uunv
  79 Thảo Bhơớk Thị Thảo
Chuyên viên
0345622993


thao11091984@gmail.com; thaoBT1@quangnam.gov.vn

UBND huyện Nam Trà My (Showing 1 of 2 items. Group continues on the next page.)

  80 Hiếu Nguyễn Hoài Hiếu
Phó Trưởng phòng
0917986941


hieunvntm418181@gmail.com, hieunh@quangnam.gov.vn

Công chức chuyên trách CCHC

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập