z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản cải cách hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 611 items in 31 pages
2181/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Phụ lục Quyết định phê duyệt khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam (phiên bản 2.0)
04/08/2021
2121/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
30/07/2021
2121/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ
30/07/2021
2120/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin ...
30/07/2021
2120/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Thông ...
30/07/2021
2124/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn ...
30/07/2021
2124/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của ...
30/07/2021
2122/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo ...
30/07/2021
2122/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào ...
30/07/2021
2125/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
30/07/2021
2125/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực công thương thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
30/07/2021
2123/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc
30/07/2021
2123/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Thủ tục hành chính Quyết định phê duyệt danh mục DVC trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc
30/07/2021
2031/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
21/07/2021
2031/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Phụ lục Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC các Sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố
21/07/2021
76/NQ-CP Chính phủ Nghị quyết Cải cách hành chính Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
15/07/2021
1669/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
18/06/2021
1669/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính
18/06/2021
1619/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng LGSP
15/06/2021
1619/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Quy chế quản lý, vận hành, khai thác nền tảng LGSP
15/06/2021