z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Văn bản cải cách hành chính

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuCơ quan ban hànhLoại văn bảnLĩnh vựcTrích yếuNgày ban hành
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 611 items in 31 pages
1356/BNV-CCHC Bộ nội vụ Công văn Cải cách hành chính V/v sơ kết thực hiện CCHC giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ CCHC giai đoạn II (2016-2020)
30/03/2015
09/2015/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Một cửa Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
25/03/2015
962/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Bổ sung kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện Đề án mô hình một cửa theo hướng hiện đại
18/03/2015
843 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
13/03/2015
19/NQ-CP UBND tỉnh Quảng Nam Nghị quyết Khác Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
12/03/2015
639 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh
12/02/2015
565 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
10/02/2015
05/2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin BAN HÀNH QUY CHẾ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO
02/02/2015
335 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
28/01/2015
300 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Ban hành các Kế hoạch công tác tư pháp năm 2015
26/01/2015
02 /2015/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh
20/01/2015
01/BCĐ-ISO Ban chỉ đạo CCHC Công văn ISO V/v triển khai thực hiện quyết định 3933/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh
15/01/2015
148 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Quảng Nam
14/01/2015
19/QĐTTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Tư pháp Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"
08/01/2015
57 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
07/01/2015
08/QĐ-TTg Thủ Tướng chính phủ Quyết định Cải cách hành chính Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
06/01/2015
3398 /QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
31/10/2014
31/2014/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Công nghệ thông tin Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
20/10/2014
3202/QĐ-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Quyết định Cải cách hành chính Phê duyệt đề án thực hiện mô hình một cửa theo hướng hiện đại tại Sở GTVT
20/10/2014
23 /CT-UBND UBND tỉnh Quảng Nam Chỉ thị Cải cách hành chính Về việc tập trung nâng cao và cải thiện Chỉ số cải cách hành chính
06/10/2014

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net