z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Cục Hải quan Quảng Nam đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cùng với hành trình “đại chuyển đổi” của hệ thống hải quan về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và việc số hoá, Cục Hải quan Quảng Nam cũng đang tích cực đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

          Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Cục đã ban hành Kế hoạch số 626/KH-HQQNa ngày 14/6/2022 về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thành lập Ban chỉ đạo và Tổ triển khai cấp Cục để triển khai kế hoạch chuyển đổi số đến từng đơn vị và CBCC. Theo đó, hàng năm Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đều ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đang tích cục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể:

          - Đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn: Trong 4 tháng đầu năm 2024, đã giải quyết thủ tục hải quan cho 450 doanh nghiệp, thực hiện thông quan hàng hóa cho 45.727 tờ khai tăng 12,58%, trong đó XK: 17.104 tờ tăng 11,02%, NK: 28.623 tờ tăng 13,53%. Kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu đạt 1.328,5 triệu USD tăng 10,92%, trong đó: kim ngạch XK: 566,33 triệu USD tăng 4,52%, kim ngạch NK: 762,17 triệu USD tăng 16,21% (kim ngạch NK có thuế là 488,23 triệu USD, tăng 21,88%). Đến nay, 100% thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa, 100% Chi cục Hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử với 100% doanh nghiệp tham gia. Theo đó, việc khai báo, tiếp nhận, xử lý thông tin và ra quyết định thông quan được thực hiện với mức độ tự động hóa rất cao.

          - Ứng dựng CNTT toàn diện trong các mặt công tác nghiệp vụ: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác quản lý điều hành nghiệp vụ hải quan, công tác tham mưu, thực thi nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; các quy trình thủ tục hải quan đơn giản được số hóa tối đa; các lĩnh vực nghiệp vụ được tích hợp, liên thông, tự động hóa mức độ cao; đẩy mạnh kiểm tra trước và sau thông quan, giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan; ứng dụng khoa học công nghệ của cuộc cách mạng lần thứ 4 (4.0)…với các trang thiết bị hiện đại nhằm giảm thiểu can thiệp của con người trong quá trình thông quan hàng hóa.

          - Triển khai đồng bộ và đẩy mạnh quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ hải quan dựa trên cơ sở thông tin, dữ liệu chung toàn ngành. Ứng dụng tối đa công nghệ hiện đại trong việc thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu, thông tin và xác định đối tượng quản lý, phân loại mức độ rủi ro; tập trung phát triển mô hình phân tích, xác định trọng điểm, chuyên sâu trong từng loại hình cửa khẩu (đường bộ, đường biển).

          - Nâng cao hiệu quả kiểm soát biên giới hướng tới mô hình quản lý biên giới thông minh thông qua việc tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin với các quốc gia, với Cơ quan hải quan các nước có hoạt động thương mại phục vụ hoạt động quản lý Hải quan. Ứng dụng tối đa công nghệ 4.0, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong hoạt động kiểm soát Hải quan nhằm chống buôn lậu và gian lận thương mại, đảm bảo an ninh, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, vàng, kim loại quý, đá quý, ma túy, chất nổ, vũ khí qua biên giới.

          - Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành: Nghiên cứu và tập trung số hóa các quy trình quản lý điều hành tại cục Hải quan tỉnh Quảng Nam nhằm tự động hóa công tác quản lý điều hành trên môi trường mạng. Bên cạnh việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam cũng đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành nội bộ của đơn vị và đã mang lại hiệu quả cao. 100% hồ sơ công việc được thực hiện qua môi trường mạng và ký số văn bản điện tử.

          - Đẩy mạnh triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN và và tạo thuận lợi thương mại. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính công, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ toàn trình (mức độ 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp.

          Định hướng đến 2030:

          - 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đối với các loại hình cơ bản được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới được số hóa.

          - 100% cảng, cửa khẩu quốc tế trọng điểm được triển khai hệ thống quản lý giám sát hàng hóa tự động, trang bị hệ thống soi chiếu hàng hóa, hành lý, hệ thống giám sát camera và các thiết bị hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát hải quan. Kết quả, hình ảnh, thông tin được truyền trực tiếp về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan Hải quan và chia sẻ thông tin với các Bộ, Ngành và các đơn vị có liên quan tại cửa khẩu.

          - 100% hàng hóa thuộc đối tượng rủi ro cao vận chuyển bằng container chịu sự giám sát hải quan được giám sát bằng phương tiện kỹ thuật hiện đại, dữ liệu được kết nối về trung tâm xử lý tập trung của cơ quan Hải quan.

          - 100% các cửa khẩu đường bộ triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin khai trước về hàng hóa xuất nhập khẩu trước khi phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

          - 100% các doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật, doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, kết nối chia sẻ dữ liệu quản trị sản xuất với cơ quan Hải quan.

          - Nâng cao hiệu quả quản lý nợ thuế, phấn đấu 100% các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu phát sinh nợ thuế được theo dõi, cập nhật tự động trên hệ thống điện tử của cơ quan Hải quan.

          - 100% hồ sơ nghiệp vụ kiểm soát hải quan cơ bản được số hóa.

           - Phấn đấu mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan đạt 95% trở lên đối với các chỉ tiêu chính thuộc các nội dung: Tiếp cận thủ tục hành chính hải quan, thực hiện thủ tục hành chính hải quan, sự phục vụ của công chức hải quan.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al