z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hiệp Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 3, đối tượng 4 trên địa bàn huyện

Thực hiện Kế hoạch số 171/KH-UBND, ngày 20/10/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2024; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07/7/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức thuộc nhóm đối tượng 3, 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”, UBND huyện Hiệp Đức phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hiệp Đức năm 2024.Lớp bồi dưỡng được tổ chức thành 02 lớp (lớp thứ nhất diễn ra từ ngày 24/6/2024 đến 28/6/2024; lớp thứ hai diễn ra từ ngày 01/7/2024  đến 05/7/2024) với sự tham gia của 76 học viên là công chức trực tiếp tham mưu, theo dõi về công tác dân tộc cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã; Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường Tiểu học và trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được giảng viên truyền đạt các nhóm kiến thức xoay quanh 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; xông tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong quá trình học tập, các học viên đã thảo luận, trao đổi về kết quả, kinh nghiệm cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương. Với tinh thần học tập nghiêm túc, kết thúc khóa bồi dưỡng có 76/76 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc dành cho đối tượng 3 và đối tượng 4.

Thông qua lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc lần này, đã trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4 trên địa bàn huyện trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là trong triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi huyện Hiệp Đức năm 2024 và những năm tiếp theo./.

                                                                                  Tin: Phòng Nội vụ huyện Hiệp Đức


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al