z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hiệp Đức: Tổ chức Hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và tổ công tác Đề án 06 trong 5 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

Ngày 14/5/2024, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 huyện chủ trì họp chỉ đạo công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, Tổ công tác Đề án 06 huyện. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác Đề án 06 huyện.Thời gian qua, công tác CCHC, chuyển đối số, Đề án 06 luôn được huyện và các ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến cải cách tổ chức máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tuyên truyền CCHC, các nhiệm vụ Đề án 06… được ban hành đầy đủ, kịp thời. Công tác chuyển đổi số đã cải thiện, hạ tầng mạng lưới viễn thông, Internet và công nghệ thông tin trên địa bàn cơ bản đảm bảo. Các chỉ số điều tra xã hội học được cải thiện và duy trì tốt (chỉ số mức độ hài lòng, chỉ số DDCI, khảo sát lãnh đạo quản lý, thanh toán trực tuyến 90,41%, kết quả xử lý hồ sơ TTHC  96,94% tỷ lệ đúng hạn…); đẩy mạnh công tác chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng an sinh xã hội, tỷ lệ đối tượng có tài khoản 85,44%.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc triển khai 02 nhóm thủ tục liên thông “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” đạt thấp, tỷ lệ số hóa hồ sơ (74,8%), hồ sơ trực tuyến (Bình Lâm, Phước Trà, Sông Trà) thấp; thanh toán trực tuyến tỷ lệ 0% (Bình Lâm, Hiệp Thuận, Phước Trà, Quế Lưu và thị trấn Tân Bình).

Để nâng cao chất lượng CCHC, chuyển đổi số và nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn huyện trong thời gian đến, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tập trung huy động sự tham gia vào cuộc tích cực, kiên trì, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, quán triệt sâu sắc tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và Nhân dân, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06; chủ động rà soát các hạn chế, vướng mắc của cơ quan, đơn vị trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để, tạo sự chuyển biến tích cực ngay từ đầu năm 2024. Phấn đấu nâng chỉ số CCHC, chuyển đổi số và nhiệm vụ Đề án 06; cụ thể hóa các tiêu chí CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và triển khai thực hiện đạt kết quả. Phối hợp với các ngành, Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể phát động các đợt thi đua cao điểm để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ CCHC, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn huyện, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ công tác CCHC, chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể.

                                                                                  Phòng Nội vụ huyện


[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandoffice.net
Hacklink Satın Al