z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Đề án vị trí việc làm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (khối hành chính).

Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

Đề án VTVL của Sở bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Danh mục vị trí việc làm: 59 vị trí, trong đó:

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí;

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành: 26 vị trí;

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung: 21 vị trí;

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ: 04 vị trí.

2. Cơ cấu ngạch công chức:

- Chuyên viên chính và tương đương: 40%;

- Chuyên viên và tương đương: 60%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức theo vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế công chức theo quy định; bố trí công chức theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đảm bảo phù hợp với số lượng biên chế công chức được cấp thẩm quyền giao hằng năm./.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com