z-lib
Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số từ tháng 4

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch 1839/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số (CĐS) và công vụ năm 2024.


Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra toàn diện công tác CCC và CĐS tai các Sở NN&PTNT, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Ngoại vụ, Công Thương, VH-TT&DL; kiểm tra tại cơ quan ngành dọc gồm Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã (Đại Lộc, Tiên Phước, Phú Ninh, Phước Sơn, Nam Giang, Điện Bàn).

Ngoài ra, đoàn kiểm tra chuyên đề tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Y tế. Kiểm tra công vụ tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Nội dung kiểm tra toàn diện công tác CCHC và CĐS tập trung về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác CCHC và CĐS; kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải CCHC và CĐS trong năm 2023; việc tổ chức, triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại kế hoạch cải CCHC năm 2024.

Kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số CCHC (PARINDEX), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước đối với tổ chức và công dân (SIPAS); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số CĐS (DTI)…

Đối với kiểm tra chuyên đề, tập trung về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực y tế; việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử.

Kiểm tra công vụ về việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ…

Qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. Đồng thời rút ra những vấn đề cần quan tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác trong thực thi công vụ…

Thời gian kiểm tra dự kiến thực hiện từ tháng 4 - tháng 9/2024.

Tin: Phòng CCHC

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

   
Kế hoạch thực hiện “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Ngày đăng: 16:34 | 19/09 )
Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Ngày đăng: 16:33 | 19/09 )
Tỉnh Quảng Nam phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền CCHC năm 2023 (Ngày đăng: 8:00 | 19/09 )
Tập huấn hướng dẫn phần mềm hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí trực tuyến khi người có công từ trần (Ngày đăng: 7:58 | 19/09 )
Phú Ninh: Kiểm tra công tác cải các hành chính và chuyển đổi số năm 2023 (Ngày đăng: 10:02 | 18/09 )
Quế Sơn sơ kết công tác cải cách hành chính và chuyển đổi 9 tháng đầu năm (Ngày đăng: 9:59 | 18/09 )
CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIẢM 50% MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 07/2023/NQ-HĐND NGÀY 12/7/2023 CỦA HĐND TỈNH THUỘC PHẠM VI VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (Ngày đăng: 14:52 | 13/09 )

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập
winandofficeplus.com