Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10

Chi tiết tin

Hội An tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2023

Chiều 5/1, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, nhìn chung công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC và chuyển đổi số được UBND thành phố, Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ khâu xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, vai trò nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn có cải thiện; việc ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và giải quyết kịp thời các công việc, thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tại buổi tổng kết, ngoài những kết quả đạt được, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế trong năm vừa qua cũng như một số chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt được của thành phố năm 2023 qua đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính của thành phố.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắng với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử; lấy mục tiêu tăng cường niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ, chất lượng điều hành của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.


Dịp này, UBND TP.Hội An khen thưởng 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác CCHC trên địa bàn thành phố trong năm 2023. UBND thành phố cũng khen thưởng 10 tập thể (05 cơ quan chuyên môn và 05 xã, phường) đã đoạt trong phong trào thi đua đợt cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và dịch vụ công trực tuyến năm 2023.     

Phòng Nội vụ thành phố Hội An

Tác giả: Phòng Nội vụ Hội An

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Tin mới

Tin đọc nhiều

CỔNG TTĐT CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM
Địa chỉ: Số 268 Trưng Nữ Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập